Industry News

Uzroci oštećenja baze plijesni i preventivne mjere

2022-03-01
Tokom obrade kalupa
Nepravilna termička obrada će dovesti do pucanja kalupa i preranog otpada, posebno ako se koristi samo gašenje i kaljenje, bez gašenja, a zatim proces površinskog nitriranja, površinsko pucanje i pucanje će se pojaviti nakon hiljada puta livenja pod pritiskom.
Naprezanje koje nastaje kada je čelik kaljeno rezultat je superpozicije toplinskog naprezanja tijekom hlađenja i strukturnog naprezanja tijekom fazne transformacije. Naprezanje pri gašenju je uzrok deformacije i pucanja i mora se ublažiti kako bi se eliminisalo naprezanje.
tokom proizvodnje livenja pod pritiskom
Kalup treba prethodno zagrijati na određenu temperaturu prije proizvodnje, u suprotnom, kada se napuni rastopljeni metal na visokoj temperaturi, kalup će se ohladiti, što će rezultirati povećanjem gradijenta temperature unutrašnjeg i vanjskog sloja kalupa, što rezultira termičko naprezanje, pucanje ili čak pucanje na površini kalupa.
Tokom proizvodnog procesa, temperatura kalupa stalno raste. Kada je temperatura kalupa pregrijana, lako je proizvesti zalijepljene kalupe, a pokretni dijelovi ne mogu oštetiti površinu kalupa.
Treba postaviti sistem kontrole temperature hlađenja kako bi se radna temperatura kalupa održavala unutar određenog raspona. Šta je to visokopreciznabaza kalupa