Industry News

Na koju vrstu baze kalupa se odnosi nestandardna baza kalupa?

2022-02-26
Iz naslova nestandardne baze za kalupe možemo znati da bi ovo trebao biti proizvod na bazi kalupa. U isto vrijeme, svi bi trebali moći iz naslova da otkriju da bi ovo trebala biti vrlo posebna baza kalupa. Detaljno se odnosi na sljedećebaza kalupa:

Prvo, nestandardnobaze kalupa: takozvane nestandardne podloge za kalupe odnose se na one nestandardne podloge za kalupe, a tzv. nestandardne podloge za kalupe znače da se razlikuju od običnih fiksnih varijanti baza za kalupe na tržištu. Ne postoji fiksno pravilo u pogledu detaljne strukture, veličine i drugih aspekata.

Drugo, prilagođena baza kalupa: takozvana nestandardna baza kalupa, razlog zašto je nestandardna je što su njena detaljna struktura i veličina dizajnirani i konačno potvrđeni prema praktičnoj primjeni. Sa ove tačke gledišta, ovakvabaza kalupatreba se odnositi na one prilagođene prema praktičnim uvjetima, koji se razlikuju od ostalih fiksnih tipova baza kalupa.

Detaljno, nestandardna baza kalupa se odnosi na takvebaza kalupa. Iz ovoga biste trebali vidjeti da je ovo vrlo posebna baza kalupa. Kada imate posebne zahtjeve u korištenju kalupa, možete odabrati nestandardnu ​​bazu kalupa koja je više u skladu s vašim zahtjevima primjene na prilagođen način.