Industry News

Koje su klasifikacije preciznih baza kalupa?

2022-02-26
Naučno klasifikovati kalupe, razvijati industriju kalupa na planski način, sistematski istraživati ​​i razvijati tehnologiju proizvodnje kalupa i istraživati ​​i formulisati tehničke standarde kalupa. U poređenju sa proizvodnjom, prava struka za mastilo ima važan tehnički i ekonomski značaj, ima značajniju vrednost narudžbe i predstavlja osnovu za istraživanje i formulaciju sistema tehničkih standarda kalupa. oplata uključujući oplatu
Postoji mnogo načina za klasifikaciju kalupa, a oni koji su se često koristili u prošlosti su:
Prema strukturi kalupa, kao što je kalup za jedan proces, kalup za probijanje dvostrukog tipa, itd.;
Klasificirani prema predmetu upotrebe, kao što su kalupi za automobilske ploče, kalupi za motore, itd.;
Razvrstavaju se prema prirodi materijala za obradu, kao što su kalupi za metalne proizvode, kalupi za nemetalne proizvode, itd.;
Klasificirani prema materijalima za proizvodnju kalupa, kao što su kalupi od cementnog karbida, itd.; klasificirane prema svojstvima procesa, kao što su kalupi za izvlačenje, kalupi za metalurgiju praha, kalupi za kovanje, itd.

Neke od ovih metoda ne mogu u potpunosti odražavati strukturu različitih kalupa i karakteristike tehnologije obrade kalupa, kao i njihove funkcije. U tu svrhu usvojena je sveobuhvatna metoda klasifikacije zasnovana na procesnim svojstvima i objektima upotrebe kalupa za oblikovanje i obradu, a kalupi su podijeljeni u deset kategorija. klasa ili sorta.